Kategorier
Renovering

Fönsterrenovering i Stockholm är ofta en lönsam affär

En fönsterrenovering ökar värdet på fastigheten men kan även göra att man sänker uppvärmningskostnaderna. Här kommer några tips för er som bor i Stockholm. 

En fönsterrenovering är lika viktig som en fasadmålning eller ett takbyte. Ungefär vart tionde till femtonde år brukar det vara lagom att renovera fönstren. Fast är huset väldigt utsatt för väder och vind eller ligger kustnära kan man behöva utföra en fönsterrenovering tidigare än så. Ibland behöver också vissa fönster renoveras tidigare än andra.

Det brukar synas tydligt på fönstren när det är dags att renovera dem. Färgen är blekt eller flagnar och kittet kan ha spruckit. Det är viktigt att man inte väntar för länge med att åtgärda fönster som behöver renoveras. Detta eftersom virket kan drabbas av röta vilket kan göra att man i stället måste byta ut hela fönstret. 

Så går en fönsterrenovering till

Vid en fönsterrenovering monterar man ner fönstren från bågen. Alla beslag skruvas bort och fönsterglasen plockas bort. Därefter skrapas all färg bort med hjälp av en fönsterskrapa. Ofta använder man sig också av en varmluftspistol för att lättare få bort färgen. Är någon del av virket rötskadad byter man ut detta mot nytt. 

I nästa steg oljar man in virket så att det ska bli riktigt motståndskraftigt mot väta och lägger sedan tillbaka och fäster fönsterglasen med nubb. Därefter är det dags att kitta fönstren och sedan grundmåla dem innan man slutligen lägger på en snygg fönsterfärg. Allra sist monterar man tillbaka alla beslag och hänger sedan tillbaka fönstret på bågen.

Fönsterrenovering eller fönsterbyte? 

Fönster kan liknas lite vid husets ögon och påverkar husets intryck och arkitektur. Därför ska man akta sig för att byta ut originalfönster eftersom arkitekten troligtvis hade ett syfte med valet av fönster. En fastighet som har sina gamla originalfönster kvar är också mer attraktiv på marknaden. Men en fönsterrenovering är också betydligt billigare än ett fönsterbyte.

Fast har man fönster av dålig kvalitet är det bättre att man byter ut dem. På sextio-, sjuttio- och delar av åttiotalet tillverkades fönster enligt principen slit och släng. Sådana fönster är det bättre att man byter ut eftersom de sällan är särskilt energisnåla. Det samma gäller om man har en äldre fastighet där fönstren har bytts ut mot icke tidstypiska.